Vývoj nového bezpilotního letounu Airmobis R5D

Vývoj nového bezpilotního systému pro monitorování a řízení ekologického hospodářství (Airmobis R5D)
Cílem projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje je vyvinout bezpilotní systém s elektrickou pohonnou soustavou včetně HW/SW platformy, která bude splňovat charakteristiky nové CE standardizace pro bezpilotní systémy EASA 2019/947 a 2019/945 se záměrem dosažení maximálně efektivního a spolehlivého řízení ekologického hospodaření pro širokou oblast zemědělství, lesnictví, dopravy a energetiky. Souběžně bude řešena problematika systému řízení, letu a přímého výzkumu pro využití v širokém spektru hospodářských disciplín.
Potenciál vyvíjeného stroje spočívá v jeho VTOL technologii – jedná se o prostředek s vertikálním letem a přistáním. Tato technologie nevyžaduje prakticky žádnou dopravní infrastrukturu a zároveň snižuje spotřebu energie v cestovní konfiguraci díky aerodynamickému tvaru.
Tým, který se na vývoji podílí, má letité zkušenosti ze všech požadovaných disciplín. Jedná se o zkušené odborníky na aerodynamiku, vývoj elektrických motorů i mechaniky pro zástavbu elektroniky a autopilota, dále odborníky z oblasti umělé inteligence, strojového učení a vidění a evolučních optimalizačních technik. Pracovníci se také podílí na certifikačních procesech a uvádění produktů na trh, což je zárukou toho, že vyvíjené UAV bude splňovat náročné předpisy Evropské agentury EASA.
Dále také předpokládáme, že v rámci společné úspěšné spolupráce vznikne do budoucna prostor pro navázání na další aktivity VaV charakteru, jak už v rámci subjektů účastnících se současného projektu, tak s výzkumnými organizacemi typu univerzit a dalších veřejných VaVaI subjektů.